Disclaimer Landbouwwinkel.nl

WebwinkelKeur Webwinkel Keurmerk

 

© Copyright 2020 Landbouwwinkel.nl

 

Alle rechten voorbehouden.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms-) rechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Landbouwwinkel.nl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Landbouwwinkel.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy.

Merken
Alle woord- en beeldmerken, product- en informatieteksten en afbeeldingen op deze site zijn eigendom van Landbouwwinkel.nl, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Landbouwwinkel.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. 

Informatie op de website
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten.

Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals reviews, vragen en antwoorden. Landbouwwinkel.nl is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van Landbouwwinkel.nl weer. Landbouwwinkel.nl zet zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ten alle tijde is Landbouwwinkel.nl gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Landbouwwinkel.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Landbouwwinkel.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie. Landbouwwinkel.nl garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (via de lokale mailclient van een gebruiker, via electronische informatiedragers dan wel via reactieformulieren of andere communicatiemiddelen op de website) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Landbouwwinkel.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Landbouwwinkel.nl heeft het recht om IP-adressen van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.

Wanneer je contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals jouw naam, postadres, e-mail-adres, type verzoek en andere informatie die je ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om je verzoek te kunnen beantwoorden.

Landbouwwinkel.nl
Hilleshagerweg 116
6281 AH Mechelen
Telefoon: +31 (0) 43 455 2665
KvK nummer: 73396435
BTW nummer:NL859511170 B01