Retourformulier

Met het retourformulier onderaan deze pagina kun je als consument gebruik maken van het 14 dagen consumenten herroepingsrecht.
Bij bedrijfsmatige aankopen kun je dit formulier gebruiken voor het aanvragen van de zakelijke retourmogelijkheden.

Let op: Stuur géén goederen retour, voordat je retourmelding door ons is verwerkt.
Je ontvangt vooraf per email het juiste retouradres en te vermelden retournummer!


 Is het mogelijk goederen retour te sturen na aankoop?

Als het een consumentenkoop betreft heeft u recht op een zichttermijn van 14 dagen na de aankoopdatum. Na deze zichttermijn is de koopovereenkomst een feit. Binnen deze 14 dagen heeft u het recht om de goederen ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking te retourneren. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Landbouwwinkel.nl dienen te retourneren, conform de door Landbouwwinkel.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Informeer hiernaar per email.

Zijn er voorwaarden bij het retoursturen van goederen?

Indien u goederen retour wilt zenden, is dat bij consumenten aankoop mogelijk. Dan dient u eerst contact met ons op te nemen. Dit kan via het navolgende retourformulier, dat compleet ingevuld met de goederen mee retour gezonden dient te worden. Retourzendingen die niet conform onze retourprocedure na schriftelijke toezegging worden teruggestuurd worden niet in behandeling genomen en voor uw rekening teruggestuurd. In het geval u ongefrankeerd of onder rembours goederen retour zendt worden deze kosten door Landbouwwinkel.nl in rekening gebracht. Voorwaarden bij het ruilen en/of retourneren van artikelen: 

- Bij consumentenkoop is de zichttermijn van 14 dagen na afleverdatum nog niet verstreken. 
- U maakt gebruik van het retourformulier dat u per email bij ons kunt aanvragen.
- Het artikel is schoon, compleet en onbeschadigd. 
- Het artikel is niet gebruikt (het passen van kleding wordt niet als gebruik gezien, mits niet gekreukt en juist gevouwen). 
- De (fabrieks)verpakking is origineel, onbeschadigd indien redelijkerwijs mogelijk en niet door u beschreven. 
- De retourzending wordt degelijk verpakt zodat artikelen niet tijdens het transport kunnen beschadigen. 
- Productverpakkingen dienen in een extra (verzend)doos verstuurd te worden. Verpak bijvoorbeeld de originele doos of scheerapparaatkoffer in een omdoos zodat ook deze verpakking tijdens transport niet beschadigt. 
- Defecten van en/of onduidelijkheden van bepaalde artikelen kunnen rechtstreeks gemeld worden bij de technische dienst van een fabrikant / leverancier. Informeer daarom altijd vooraf per email naar de voorwaarden voor uw retourzending.
- Voor retourzendingen vanuit het buitenland gelden andere voorwaarden, informeer daarom altijd vooraf per email naar de voorwaarden voor uw internationale retourzending. Of bel de klantenservice: +31 (0) 43 455 2665
- Goederen die rechtstreeks van bij onze leverancier, fabrikant, of een extern magazijn geleverd zijn dienen niet teruggestuurd te worden naar Mechelen, maar naar een ander adres. Informeer daarom altijd vooraf per email naar de voorwaarden voor uw retourzending.
- Ruilen van producten voor een alternatief product is niet altijd mogelijk, informeer naar de mogelijkheden.
- Verzegelde producten kunnen niet geretourneerd worden als de verzegeling is verbroken.
- Maatwerk producten, artikelen die naar uw specificaties zijn samengesteld, die persoonlijk van aard zijn, goederen die snel kunnen verouderen of bederven, en speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet geruild worden.
- U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Landbouwwinkel.nl retourneren, conform de door Landbouwwinkel.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Retourkosten 

U kunt bij Landbouwwinkel.nl onder genoemde voorwaarden uw producten ruilen en/of retourneren binnen de zichttermijn.

- Ruilingen en/of teruggaven die niet binnen 14 dagen worden aangemeld of teruggestuurd worden niet geaccepteerd en verwerkt. 
- De kosten voor het retourneren van bestelde en/of aangekochte artikelen zijn voor uw rekening.
- Artikelen die door het niet degelijk verpakken van uw retourzending beschadigd zijn, worden niet in behandeling genomen.
- (Arbeids)kosten voor het verwijderen van vuil van producten worden in rekening gebracht. Wij raden aan hier rekening mee te houden bij het passen of hanteren van producten. 
- Indien u de zending anders dan aangegeven naar Landbouwwinkel.nl stuurt, worden de hiervoor gerekende kosten aan u in rekening gebracht. 
- Niet geaccepteerde goederen kunnen niet franco, na betaling van verzendkosten, naar u worden teruggestuurd. Indien u na 15 dagen na ontvangst van het bericht “niet geaccepteerd” niet reageert, nemen wij aan dat u geen prijs meer stelt op het product. Wij faciliteren geen opslag van retourgestuurde goederen. Het eigendom van het niet geaccepteerde artikel vervalt dan aan Landbouwwinkel.nl.
- Let op: bij onjuiste retourneringen worden gemaakte kosten in rekening gebracht.
 
 Krijgt u het aankoopbedrag terug na retoursturen van de goederen?

Als het een consumentenkoop betreft, zoeken wij in eerste instantie natuurlijk samen met u naar een goede oplossing zoals een nieuw of alternatief product. Desgewenst kunt u ook een tegoedbon of cadeaubon krijgen voor een nieuwe aankoop.

- In geval van creditering wordt het netto door ons ontvangen goederenbedrag gecrediteerd, onder eventuele inhouding van niet noodzakelijke schoonmaak-, vracht- en rembourskosten. Door ons gemaakte verzendkosten bij levering van de goederen wordt niet gecrediteerd, uitgezonderd consumenten aankopen. Gemaakte betalingskosten komen niet in aanmerking voor vergoeding. Door u gemaakte verzend- en/of retourkosten zijn altijd voor uw eigen rekening.
- Bij retourname door ons worden de daadwerkelijk gemaakte verzendkosten en retourkosten in mindering gebracht op het te verrekenen bedrag. Deze worden uitsluitend gecrediteerd wanneer er aantoonbaar grove fouten gemaakt zijn door Landbouwwinkel.nl. In dat geval zal Landbouwwinkel.nl het volledige bedrag inclusief alle kosten crediteren. Speciaal voor u bestelde artikelen, zoals onderdelen, werktuigen en machines kunnen niet zonder extra kosten worden geruild. Deze retourkosten zullen, indien de mogelijk voor retouren door ons toch wordt goedgekeurd, op het te crediteren aankoopbedrag in mindering worden gebracht. Landbouwwinkel.nl zal speciaal voor u bestelde producten nl.ook moeten retourneren en fabrikanten / toeleverancier(s) berekenen hiervoor retourkosten.

Mocht na het verwerken van uw retouren een tegoed zijn ontstaan, dan wordt dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen automatisch teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer. Vermeld dus altijd duidelijk uw naam en rekeningnummer op uw retourformulier. Bij vragen hierover neemt u contact op met de  klantenservice, bereikbaar op telefoonnummer: +31 (0) 43 455 2665. Voor de uitgebreide garantie en retourbepalingen verwijzen wij u naar onze "Algemene Voorwaarden". Deze vindt  u op onze website www.landbouwwinkel.nl. Deze kunnen ook op uw verzoek toegezonden worden.

Retourpakket verzenden 

Indien u aan de voorwaarden bij ruilen en/of retourneren voldoet, kan het pakket aan ons toegezonden worden.  Zorg dat uw retourzending degelijk verpakt is en het retourformulier in de doos cq. bij het product zit. Vermeld voor de duidelijkheid het afzendadres en retouradres. Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht gelieve het navolgende formulier invullen, ondertekenen en retourneren middels de verzendbutton. U ontvangt dan van ons een retournummer. Daarna kunt u de goederen voor eigen rekening aan het adres dat wij u doorgeven terug sturen. Stuur geen goederen retour voordat u van ons het retournummer en de retourinstructies hebt ontvangen.

Zie ook de retourvoorwaardenUitsluitend retouren met een geldig retournummer worden in behandeling genomen!


 

Online Retourformulier

Landbouwwinkel.nl neemt uitsluitend volledig ingevulde formulieren in behandeling. Dit retourformulier is daartoe compleet, helder, ondubbelzinnig en naar waarheid ingevuld.

  • Ik deel Landbouwwinkel.nl hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep:

 

Soort retourmelding


Klantgegevens


Ordergegevens


Retourartikelen


Retourdetails