Waarschuwing geneesmiddelen

Het gekozen artikel valt onder speciale regelgeving ten aanzien van geneesmiddelen:

De Europese wetgeving kent 2 categorieën (kanalisatie/afleverstatus) voor diergeneesmiddelen:

1. Prescription Only Medicine (POM: op recept van een dierenarts). In Nederland is deze POM-categorie weer ingedeeld in 3 subcategorieën: UDD, UDA en URA.
2. NON-Prescription Only Medicine (NON-POM: vrij verkrijgbaar zonder recept (VRIJ)) 

In Nederland zijn diergeneesmiddelen, afhankelijk van de aan het diergeneesmiddel verbonden risico’s voor dier- en volksgezondheid, ingedeeld in totaal 4 categorieën, namelijk:

I.  VRIJ: Vrij verkrijgbaar bij Landbouwwinkel.nl  zonder recept – Diergeneesmiddelen die vrij verhandelbaar zijn.
II. URA: Verkrijgbaar bij Landbouwwinkel.nl op recept van je dierenarts. (namelijk uitsluitend verkrijgbaar bij een leverancier met een vergunning, dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek).

De codering URA of VRIJ vind je in de uitgebreide omschrijving van het artikel terug. Zorg voor het bestellen van URA middelen dus dat je een recept hebt van de dierenarts. Dit recept kun je ons na je online bestelling per email toesturen onder vermelding van je bestelnummer, naam en adresgegevens. Anders mogen deze artikelen helaas niet geleverd worden. Levering buiten Nederland is bovendien niet mogelijk.

De overige categorieën diergeneesmiddelen:

III. UDA: Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek – Diergeneesmiddelen die uitsluitend door de dierenarts of een apotheker – op recept van een dierenarts – aan de houder van dieren mogen . worden afgeleverd
IV. UDD: Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken – Diergeneesmiddelen die uitsluitend door de dierenarts mogen worden toegediend en daarom niet rechtstreeks mogen worden afgeleverd aan de houder van dieren.
Regelgeving

De Europese diergeneesmiddelenrichtlijn (Richtlijn 2001/82/EG) stelt in de artikelen 17, 65, 67 en 68, regels over kanalisatie/afleverstatus van diergeneesmiddelen. Artikel 8 van de Europese diervoederrichtlijn (Richtlijn 90/167/EG) stelt overeenkomstige regels voor diervoeders met medicinale werking.

In nationale regelgeving is kanalisatie vastgelegd in artikel 2.21 van de Wet dieren, in de artikelen 5.7 tot en met 5.10 van het Besluit diergeneesmiddelen en de artikelen 2.13 tot en met 2.18 van de Regeling diergeneesmiddelen.

Op 1 juli 2016 treedt de nieuwe beleidsregel in werking. Het aCBG, afdeling Bureau Diergeneesmiddelen geeft in opdracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken uitvoering aan deze beleidsregel. Zo het zich nu laat aanzien, blijft de kanalisatie/afleverstatus voor het overgrote deel van de bestaande handelsvergunningen ongewijzigd.

Details over bovenstaand zijn te lezen op de website van College ter beoordeling van Geneesmiddelen