Tel: 0031 (0)43-455 2665

Landbouwwinkel.nl is dé groothandel in landbouwtechniek en dierbenodigdheden. Sinds 2005 jouw partner in landbouwbenodigdheden van Rademaker Mechelen B.V.

Garantie- en klachtenformulier

Dit online garantie- en klachtenformulier (zie hieronder) gebruik je om klachten, (technische) problemen, of garantie aanvragen m.b.t. aangeschafte goederen bij Landbouwwinkel.nl te melden. De invulvelden met een * zijn verplicht in te vullen. De andere velden kun je invullen om je aanvraag te verduidelijken.

Om je klacht te behandelen is het wel belangrijk dat het formulier goed wordt ingevuld:

  • Onderstaand online formulier is compleet, duidelijk geformuleerd, ondubbelzinnig en naar waarheid ingevuld.
  • Is er sprake van defecte machines, onderdelen of componenten? Dan worden die door jou, indien nodig voor verdere behandeling van garantieaanvragen of klachten, voor jouw rekening en risico kosteloos aan ons overhandigd. Je stelt ze ter beschikking op de door ons aangegeven onderzoekslocatie. Dit kan bij ons of bij een technische dienst of leverancier zijn. Het retouradres ontvang je van ons, na ontvangst van dit formulier. Eventueel door jou te maken reis-, handling- en/of verzendkosten zijn daarbij voor jouw rekening. 
  • Je stuurt dit formulier online via de verzendbutton of per email (info@landbouwwinkel.nl) of per post naar ons toe. 
  • Voeg enkele duidelijke, heldere foto’s toe (op verschillende zoomniveau’s) waarop het technische mankement, defect of probleem duidelijk zichtbaar is. Ook de locatie van het detail op het gehele product dient goed herkenbaar te zijn. Was het probleem reeds zichtbaar bij levering? Stuur dan ook foto's daarvan en van jouw aantekeningen op de afleverbon toe. Deze foto's kun je per email aan ons toesturen naar: info@landbouwwinkel.nl. 
  • Vermeld daarbij duidelijk het ordernummer of factuur waarop de foto's betrekking hebben.
  • Indien het grote bestanden betreft, verklein deze bestanden dan eventueel (zonder de kwaliteit van de foto’s te verslechteren),
  • Beperk de bestandsgrootte per emailbericht tot max. 4 MB, anders worden deze geweigerd door de server.

 

 

Klantgegevens

Ordergegevens

Artikelgegevens

Probleembeschrijving

* Verplichte velden

Powered by WebForms

Zoals reeds hierboven aangegeven: Ter beoordeling of opvolging van de garantieaanvraag door de fabrikant, toeleverancier of Landbouwwinkel.nl is het mogelijk dat defecte, inferieure of beschadigde onderdelen, componenten of goederen ter inspectie of reparatie aan Landbouwwinkel.nl of een derde partij aangeboden moeten worden. In dat geval dien je deze goederen ter beschikking te stellen. Transport, verzending en handling die eventueel hiermee gepaard gaan geschieden voor jouw rekening en risico.

Dit garantie-/klachtenformulier mag niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd op enige andere wijze voor doeleinden, anders dan voor de afhandeling van klachten en garanties bij Landbouwwinkel.nl, zonder dat hiervoor door Landbouwwinkel.nl vooraf schriftelijk toestemming is verleend.

Opmerking: Indien de garantieaanvraag producten betreft die Landbouwwinkel.nl van toeleveranciers, fabrikanten, of derden heeft verkregen, is Landbouwwinkel.nl nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid gehouden, dan waarop Landbouwwinkel.nl bij haar leveranciers aanspraak kan maken, zoals ook vermeld in onze Algemene Voorwaarden.

Onze uitgebreide garantievoorwaarden vindt u in de Landbouwwinkel.nl Algemene Voorwaarden. Op al onze offertes, transacties, overeenkomsten en diensten zijn, met uitzondering van alle andere voorwaarden, de Landbouwwinkel.nl Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn bij ons ter inzage en verkrijging en zullen u op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.