Actie
Nieuw

Kopersulfaat AC 25% zak 25kg

  • Kopersulfaat is een klauwverzorgingsmiddel dat goed in water oplost en dat zich zo aan de klauw hecht.
  • Inhoud 25 kg
  • Voor levering naar België gelden beperkingen. Informeer eerst naar de voorwaarden.
Normale prijs € 128,77 Speciale prijs € 114,35 € 94,50
Product ID
24249

Wil je minder bestellen dan het minimale bestelaantal van 6?
Neem hier contact op, of dit mogelijk is.

KOPERSULFAAT AC 25% - 25 KG

Kopersulfaat is een klauwverzorgingsmiddel dat goed in water oplost en dat zich zo aan de klauw hecht.

 

Dosering

Aangeraden dosering: 2%

Water kan een beperkte hoeveelheid kopersulfaat opnemen. Als er meer dan 2% kopersulfaat bij het voetenbad wordt toegevoegd, neemt het water dat niet meer op. Daarnaast zorgt de juiste dosering voor een goede kostprijs van het voetenbad.

 

VEILIGHEIDSBLAD

Bekijk hier het veiligheidsblad.

KENMERKEN

Schadelijke stoffen
Schadelijke stoffen
Corrosieve stoffen
Corrosieve stoffen
Schadelijk voor het milieu
Schadelijk voor het milieu

Signaalwoord (CLP):
Gevaar

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende kledij dragen.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar Verzamelpunt

Gevarenaanduidingen (CLP)
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 

Meer informatie
Naam artikel Kopersulfaat AC 25% zak 25kg
Verzendcode (VC) Franco NL+BE
Verwachte levertijd indien voorradig Enkele dagen
Staat Nieuw
Eenheid 20 kg
Gewicht (kg) 1
Soort Voetbadmiddel voor rundvee
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Kopersulfaat AC 25% zak 25kg
Uw waardering
Kijk ook eens naar deze interessante artikelen